Genel Sekreterya

          

Fakülte Dekanı görevlerinde Genel Sekreter tarafından desteklenir. Sonuç olarak, fakülte genel sekreteri, dekandan büyük bir delegasyonla fakültenin işleyişini ve insan, finansal ve maddi kaynaklarının yönetimini sağlamaktan sorumludur.

Fakülte Genel Sekreteri, fakülte tarafından sunulan tüm hizmetleri ve araçları koordine eder.
İletişim: Yassine CHELGHOUM / Email: chelghoum.yassine@univ-guelma.dz

Tel: +213 11 60 08

Personel Servisi İdari ve teknik personel yönetimini sağlar; servis çalışanları ve öğretmenler. İletişim: R.ZERDOUDI.
Bütçe ve Muhasebe Departmanı: Yapının işletme bütçesini geliştirir ve uygular. İletişim: Z.CHOUIEB.
Genel Kaynaklar Departmanı: idari ve pedagojik alanların ve yapıya uygun tüm alanların bakımını sağlar. Büro malzemesi, ürün ve hizmetlerin satın alınmasından ve ekipman ve malzemelerin korunmasından da sorumludur. İletişim: Amar AISSANI