istatistik

GERÇEKLER VE ŞEKİLLER

ÖĞRENCİLER
897 öğrenci (Lisans, Yüksek Lisans) dahil:

290 fiziksel ve kimyasal bilimlerde
227 Bilgisayar Bilimi
380 matematiksel bilimlerde
ARAMA
165 profesör ve araştırmacı
83 lisansüstü mezunu (Doktora LMD, Klasik)
KADRO / ÖĞRETMEN
238 personel (profesörler ve araştırmacılar, idari, teknik ve kütüphane), aşağıdakiler dahil:
73 idari, teknik ve kütüphane personeli.
MISM fakültesi araştırma fakültesi potansiyeli (Şekil: 1) öğrencilerimize kaliteli lisansüstü ve lisansüstü eğitim vermektedir.

(Şekil: 1)