laboratuarlar

 

1. Amaçlar Araştırma yapıları olarak, laboratuvarlar hem farklı seviyelerde öğrenci seviyesini (M, D) hem de araştırma profesörleri için iyileştirmeyi mümkün kılar ve ayrıca araştırma projelerinin yürütülmesi ve yürütülmesi için yeterli bir çerçeve oluşturur.

(CNEPRU ve PRFU).

Bu bağlamda, Matematik, Bilgisayar Bilimleri ve Konu Bilimleri Fakültesi fizikte iki (02), matematikte bir (01), bilgisayar bilimlerinde bir (01) ve üç (01) bilgisayar olmak üzere yedi (07) araştırma laboratuvarına sahiptir. (03) kimyada.

Araştırmacıların hizmetine sunulan bu araçlar, eğitimlerine etkili bir şekilde katkıda bulunacak ve diplomalarının hazırlanması çerçevesinde araştırmalarını kolayca yapmalarını sağlayacaktır.

2. MISM fakültesi araştırma laboratuvarları

Laboratoire de Mathématiques Appliquées et de Modélisation -LMAM                               Bilan

Laboratoire de physique de Guelma (Guelma physics laboratory) - GPL                           Bilan

Laboratoire de chimie appliquée - LCA                                                                      Bilan

Laboratoire des Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication -LabSTIC   Bilan

Laboratoire de physique des matériaux - LL2PM

Laboratoire de chimie computationnelle et nanostructure - LCCN 

Laboratoire chimie physique - LCP